อยู่เพื่อตัวเองบ้างไหม

อยู่เพื่อตัวเองบ้างไหม

สังเกตดูวงจรชีวิตของคนเราดูสิ เกิดมาอยู่ในช่วงตั้งแต่วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยทำงาน วัยแก่ ทุกๆวัยนี่ดูได้เลย พวกเราไม่เคยได้อยู่เพื่อตัวเองเลยจนจบชีวืต เอ้าดูวัยเด็ก เกิดมาเป็นเด็ก ก็อยู่เพื่อพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามา เราก็อยู่เพื่อท่าน เป็นลูกท่าน พอโตมาอีกนิดก็อยู่เพื่อเพื่อน คบเพื่อนมากก็ต้องทำโน่ทำนี่เพื่อเพื่อนนี่อยู่เพื่อเพื่อน พอโตขึ้นมาอีกก็ทำงานทำการ ได้นี่ก็ต้องอยู่เพื่องานที่เราทำอีก ทำอยู่นั่นแหละ ทำงานไม่คิดชีวิต ช่วงนี้ก็อยู่เพื่องาน ทีนี้พอมีคนรู้ใจ มีคนรักเข้าก็อยู่เพื่อเขาอีก ทุ่มเททุกอย่างให้อยู่ต่อมาเกิดลูก ก็ต้องเลี้ยงลูกก็อยู่เพื่อลูกอีก เลี้ยงลูกกันลำบากยังไงก็ไม่เกี่ยง ทีนี้พอแก่อีกหน่อยล้วก็ต้องเลี้ยงหลาน แปลกนะ คนนี่ส่วนมากจะรักหลานมากกว่าลูกนะ กับลูกก็เลี้ยง แต่กับหลานนี่รักมากกว่า บางทีแก่แล้วยังให้หลานขี่คอเล่นก็มี อยู่เพื่อหลาน แล้วถ้าไม่ตายเสียก่อนก็อยู่เพื่อเหลน ไปเรื่อยๆจนตายโน่นแหละ ดูสิจะไปเอาอะไรกับมันมาก เรานี่ไม่เคยได้อยู่เพื่อตัวเองเลย

คัดลอกมาจากหนังสือ…นานาสาระธรรม
เรียบเรียงข้อมูลโดย…นายกวิน ตันทวีวงศ์ (จากธรรมะที่ได้รับฟังมา และรวบรวมไว้ในภายหลัง)

You May Also Like