ประวัติวัดประชาสันติ

ประวัติวัดประชาสันติ

ในครั้งที่คณะพระกรรมฐานในสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตนำโดยหลวงปู่เทสก์ เทศรังสี ได้เดินทางมาอบรมศีลธรรมให้ญาติโยมทางภาคใต้แถบจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่  หลวงปุ่เหรียญ วรลาโภ หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต หลวงปู่สาม อภิญจโน หลวงปู่คำพอง ติสโส และพระสงฆ์อีกหลารูปก็ติดตามมาด้วย โดยครั้งนั้นแต่ละรูปได้แยกย้ายกันไปสร้างวัดในแต่ละพื้นที่ โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ได้เดินธุดงค์มาทางอำเภอเมือง แวะจำพรรษาที่วัดสวนพริก (วัดสันติวราราม) ซึ่งหลวงปู่มหาปิ่น ได้มาสร้างเอาไว้ จากนั้นจึงได้รับศรัทธาญาติโยมนิมนต์มรับบิณฑบาตในตลาดพังงา และในครั้งนั้นญาติโยมก็ได้สร้างกุฏิที่พักชั่วคราวให้บริเวณถ้ำหลักเมืองพังงาให้ท่านได้พัก และก็ได้แสดงธรรมแก่ญาติโยมเรื่อยมา ท่านอยู่บริเวณนั้นได้ระยะหนึ่งจึงีมพิจารณาเห็นว่าที่ตรงนี้ไม่เหมาะสมกับการตั้งวัด เพราะบริเวณนี้ก็มีวัดประชุมโยธีอยู่แล้ว ควจะหาที่อื่นที่ห่างออกจากวัดที่ตั้งอยู่ก่อนแล้วไกลพอสมควร ทางญาติโยมนำโดยนายคำนวณ ไตรบุญ นายถวิล ณ ถลาง และคณะพุทธบริษัทมีความเห็นว่าที่ดินของนางเจริญ สุภานิชซึงอยู่หลังบริเวณวิทยาลัยเทคนิคพังงาเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การสร้างวัด เจ้าของที่ดินก็ยินดีที่จะยกที่ดินให้สร้างวัดเป็นบริเวณ 7 ไร่ ต่อมาในภายหลัง นางนาถ จิตตกาญจน์ได้มอบที่ดินเพิ่มเติมให้อีกรวมเป็นเนื้อที่ 9 ไร่เศษ หลวงปู่เหรียญจึงได้นำพระเณรมาช่วยกันสร้างเสนาสนะในวัด ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2496 เป็นต้นมา และได้ลงความเห็นกันตั้งชื่อวัดว่า วัดประชาสันติ