ศูนย์กู้ภัยมูลนิธิโพธิธรรมประภาส

 
รถกู้ภัยมูลนิธิโพธิธรรมประภาส

อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 1669 (โทรฟรี 24 ชม.)
กู้ภัยมูลนิธิโพธิธรรมประภาส โทร. 063- 0789252
???
Emergency accident, call 1669 (free 24 hours)
Rescue 》》 Poh Ti Tham phang nga
Tel. 06 3078 9252

You May Also Like