นโยบายของชมรม

นโยบายของชมรม

ชมรม โพธิธรรม มีนโยบายต่างๆ อาทิ…

– แจกโลงศพในกรณีฉุกเฉิน
– แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา
– ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง
– ถ้ามีเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภัยธรรมชาติ หรือ ภัยพิบัติต่างๆ ทางชมรมจะช่วยเหลือแจกของในเบื้องต้น
– ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น
– มีหน่วยกู้ภัย (ปอเต็กตึ้ง) ช่วยเหลือในด้านต่างๆ