มูลนิธิโพธิธรรมประภาส

มูลนิธิโพธิธรรมประภาส

มูลเหตุ
ทางวัดได้ระดมความคิดของบุคคลหลากหลายอาชืพมาประชุมหารือกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการจัดตั้งชมรมโพธิธรรมประพาสที่วัดประชาสันติเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมที่ภาครัฐยังมองไม่เห็น เพื่อช่วยบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน ให้บรรเทาลงไปได้บ้าง

ความคิดริเริ่มที่ก่อให้เกิดชมรมโพธิธรรมประพาสเนื่องด้วย มีชาว อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพังงาซึ่งในขณะนั้นเป็นการรักษาฟรี (อนาถา) เนื่องด้วยเห็นว่าทางโรงพยาบาลวินิฉัยโรคดีอีกทั้งแพทย์และพยาบาลต่างก็ดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยด้วยความรักความเมตตา

ต่อมาไม่นานผู้ป่วยก็เสียชีวิต เงินก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆ คนป่วยคนอื่นๆก็ช่วยเรื่ยไรเงินกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อไปซื้อหีบใส่ศพ ประมาณตี 4 ลูกชายของผู้ป่วยก็ไปซื้อหีบใส่ศพจากวัดประชาสันติ เจ้าอาวาสมอบหีบใส่ศพให้เค้าโดยไม่คิดเงิน ทำให้เค้ามีความปลาบปลื้มก้มลงกราบแทบเท้าท่านเจ้าอาวาส เนื่องด้วยเหตุนี้ ทำให้ท่านเจ้าอาวาสมีความคิดที่จะจัดตั้งชมรมโพธิธรรมประพาสขึ้นมา
ขณะนี้ชมรมโพธิธรรมได้จดทะเบียนขึ้นเป็น “มูลนิธิโพธิธรรมประพาส” ถูกต้องตามกฎกระทรวง เมื่อปี พ.ศ. 2549

 

 

 

You May Also Like