วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วม… สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดการ 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น 19.30 น. ฟังธรรม – เวียนเทียน

Read more

งานประเพณีสงกรานต์ 2562

ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา     กำหนดการ ๐๗.๓๐ น. ตักบาตรข้าวสุก ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร ๑๐.๐๐ น. สรงน้ำพระพุทธรูป, สรงน้ำพระครูโพธิธรรมประภาส, รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

Read more

วันมาฆบูชา ๒๕๖๒

วันมาฆบูชานี้ ขอเชิญมาร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน ณ วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา กำหนดการ 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น 19.30 น. ฟังธรรม-เวียนเทียน

Read more

งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลครบ ๗๕ ปี พระครูโพธิธรรมประภาส

เชิญร่วม งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลครบ ๗๕ ปี พระครูโพธิธรรมประภาส (หลวงพ่อเชือน ปภฺสโร) ในวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดประชาสันติ พังงา   กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ถวายภัตราหาร

Read more