ความสำเร็จ

ความสำเร็จ
(ธรรมะโดยพระครูโพธิธรรมประภาส หรือพระอาจารย์เชือน ปภัสสโร วัดประชาสันติ)

มีพระรูปหนึ่งบวชมาได้ 1 พรรษา มาขอลาสึกกับท่านอาจารย์ ท่านก็เลยถามเหตุผลที่จะสึก พระก็เลยกราบเรียนว่าจะต้องไปรับปริญญาที่กรุงเทพ เพราะว่าเรียนจบแล้วมาบวชก่อน แล้วท่านอาจารย์ก็เลยเมตตาให้โอวาทถึงเรื่องความสำเร็จในการศึกษาว่า ความสำเร็จของการศึกษานี่ มันสำเร็จที่เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณดูสิ อุตส่าห์เรียนมาตั้งนานนะ มาสำเร็จนิดเดียวตรงตอนรับปริญญานี่แหละ มันสำเร็จอยู่ตรงนั้น ตอนรับนี่มันปลาบปลื้มยินดีกันไม่เสร็จแหละ พอมาคิดย้อนหลังก็คิดว่าเออ นี่ถ้ารู้ว่าตั้งใจเรียนแบบนี้แล้วจบเร็วก็ทำมันเสียตั้งนานแล้ว

อันหนึ่งเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน ช่วงเวลาที่ได้สำเร็จมรรคผลขึ้นมานี่ ก็ชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นแหละ ภาวนาพิจารณามานาน พอถึงเวลาสำเร็จก็แค่ช่วงเวลาชั่วขณะจิตเดียว บางทีมันก็ปลาบปลื้มยินดี น้ำหูน้ำตาไหลเหมือนกันนะ เสร็จแล้วก็มานั่งเที่ยวนั่งนึกอีกแหละทีนี้ว่า เออเป็นอย่างนี้นี่เอง ถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันสำเร็จ มันได้ ทำเสียตั้งนานแล้ว มันก็เป็นไปแบบเดียวกันกับการศึกษานั่นแหละ

คัดลอกมาจากหนังสือ…นานาสาระธรรม
เรียบเรียงข้อมูลโดย…นายกวิน ตันทวีวงศ์ (จากธรรมะที่ได้รับฟังมา และรวบรวมไว้ในภายหลัง)

You May Also Like