วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วม… สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดการ 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น 19.30 น. ฟังธรรม – เวียนเทียน

Read more

สวดมนต์ข้ามปี 2561

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรปีใหม่ ณ วัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา กำหนดการ 31 ธ.ค. 2561 18.30 น. – สวดมนต์ทำวัตรเย็น 19.30 น. – จับของขวัญผู้โชคดีปีใหม่ 22.00 น. – สวดมนต์ข้ามปี

Read more

มอบเงินพัฒนาลานกีฬาร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน และไถ่ชีวิตโคกระบือ 31 พ.ค. 2560

  วันที่ 31 พ.ค. 2560 ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส (พระอาจารย์เชือน ปภสฺสโร) ร่วมกับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มอบเงินจำนวน 400,000 บาท ให้โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อพัฒนาลานกีฬาเพื่อสุขภาพ และได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโคกระบือ ขอทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญ ขอขอบคุณข้อมูลจาก: facebook คุณ อิสรา ปกป้องสถาบัน

Read more