ประวัติพระครูโพธิธรรมประภาส หรือ พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร

ประวัติพระครูโพธิธรรมประภาส หรือ พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร     เกิดเมืองใต้ พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 3 ของวัดประชาสันติ ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดพังงา มีบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา บิดาชื่อนายเลื่อน เกษร มารดาชื่อนางแดง เกสร มีพี่น้องด้วยกัน 7 คน คือผู้หญิง

Read more