ประวัติวัดประชาสันติ

ประวัติวัดประชาสันติ ในครั้งที่คณะพระกรรมฐานในสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตนำโดยหลวงปู่เทสก์ เทศรังสี ได้เดินทางมาอบรมศีลธรรมให้ญาติโยมทางภาคใต้แถบจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่  หลวงปุ่เหรียญ วรลาโภ หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต หลวงปู่สาม อภิญจโน หลวงปู่คำพอง ติสโส และพระสงฆ์อีกหลารูปก็ติดตามมาด้วย โดยครั้งนั้นแต่ละรูปได้แยกย้ายกันไปสร้างวัดในแต่ละพื้นที่ โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ได้เดินธุดงค์มาทางอำเภอเมือง แวะจำพรรษาที่วัดสวนพริก (วัดสันติวราราม) ซึ่งหลวงปู่มหาปิ่น ได้มาสร้างเอาไว้ จากนั้นจึงได้รับศรัทธาญาติโยมนิมนต์มรับบิณฑบาตในตลาดพังงา

Read more