นโยบายของชมรม

นโยบายของชมรม ชมรม โพธิธรรม มีนโยบายต่างๆ อาทิ… – แจกโลงศพในกรณีฉุกเฉิน – แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา – ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง – ถ้ามีเหตุการณ์สุดวิสัยเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภัยธรรมชาติ หรือ ภัยพิบัติต่างๆ ทางชมรมจะช่วยเหลือแจกของในเบื้องต้น – ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น – มีหน่วยกู้ภัย (ปอเต็กตึ้ง) ช่วยเหลือในด้านต่างๆ

Read more