สวดมนต์ให้แม่ ชวนแม่มาสวดมนต์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม.. สวดมนต์ให้แม่ ชวนแม่มาสวดมนต์ ถวายเป็นพระราขกุศลแด่..สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กำหนดการวันที่ 12 สิงหาคม 2561 18.00 น. – สวดมนต์ทำวัตรเย็น 19.30 น. – สวดมนต์ถวายพระพร ณ วัดประชาสันติ

Read more

ทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพ เพื่อพัฒนาวัดประชาสันติ ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพ เพื่อพัฒนาวัดประชาสันติ ณ วัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา กำหนดการ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 (แรม 2 ค่ำเดือน 11) เวลา 11.00 น. พุ่มกฐินมาตั้งพร้อมกันที่วัดประชาสันติ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

Read more

บริจาคสิ่งของช่วยอุทกภัยปี พ.ศ. 2560

อุบาสกอุบาสิกา และทางวัดประชาสันติ ร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของบริจาค ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ปี พ.ศ. 2560 ขอทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกัน

Read more

สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรปีใหม่ 2560

ขอเชิญร่วม สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรปีใหม่ ณ วัดประชาสันติ พังงา กำหนดการ 31 ธันวาคม 2559 19.00 น. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 22.00 น. สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชการล ที่ 10 1 มกราคม

Read more

ทอดกฐิน ณ วัดประชาสันติ ปีพ.ศ. 2559

  ขอเชิญร่วม.. ทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพ เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ) ณ วัดประชาสันติ กำหนดการ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 (ขึ้น 6 ค่ำเดือน 12) เวลา 10.00 น. พุ่มกฐินมาตั้งพร้อมกันที่วัดประชาสันติ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559

Read more