โครงการไถ่ชีวิตโค – บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

ไถ่ชีวิตโค

 

วัดประชาสันติ
โดย อ.เชือน พระครูโพธิธรรมประภาส 
ร่วมกับ
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

จัดทำ

โครงการไถ่ชีวิตโค
และบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันอังคารที่ 31 พ.ค. “วันดีบุก”

กำหนดการที่ ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน
07.30 น. ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง
08.30 – 10.30 น. ร่วมกล่าวคำถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ไถ่ชีวิตโค

กำหนดการที่วัดประชาสันติ
10.30 – 11.00 น. ร่วมกล่าวคำถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ไถ่ชีวิตโค

 

You May Also Like