ห้องอบสมุนไพร

ห้องอบสมุนไพร

ทางวัดประชาสันติมีห้องอบสมุนไพรสำหรับบำบัด และรักษาโรคไว้บริการ สำหรับบุคคลที่ป่วยไข้ ไม่สบาย
สามารถหาเวลามาอบสมุนไพรกับทางวัดได้ โดยปกติก็เปิดบริการทุกวัน มีฆราวาสมาใช้บริการกันอยู่เสมอๆ
และผู้ที่เคยมาอบสมุนไพรแล้วก็บอกกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าสุขภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปร่าอาการป่วยไข้ต่างๆ
ก็ดีขึ้น หากมีเวลาก็จะหาโอกาสมาอบสมุนไพรที่วัดประชาสันติเป็นประจำ

 

ห้องอบสมุนไพร วัดประชาสันติ พังงา