สวดมนต์ให้แม่ ชวนแม่มาสวดมนต์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม..
สวดมนต์ให้แม่ ชวนแม่มาสวดมนต์
ถวายเป็นพระราขกุศลแด่..สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สวดมนต์ให้แม่-วัดประชาสันติ-61

กำหนดการวันที่ 12 สิงหาคม 2561

18.00 น. – สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.30 น. – สวดมนต์ถวายพระพร

ณ วัดประชาสันติ

You May Also Like