สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรปีใหม่ 2560

สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรปีใหม่ 2560

ขอเชิญร่วม
สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรปีใหม่
ณ วัดประชาสันติ พังงา

กำหนดการ
31 ธันวาคม 2559
19.00 น. สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
22.00 น. สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชการล ที่ 10

1 มกราคม 2560
07.30 น. ตักบาตรข้าวสุก
08.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

You May Also Like