สวดมนต์ข้ามปี วัดประชาสันติ ต้อนรับปีใหม่ 2559

วัดประชาสันติขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ 2559

สวดมนต์ข้ามปี วัดประชาสันติ ต้อนรับปีใหม่ 2559

กำหนดการ

31 ธ.ค. 2558

18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น จับของขวัญผู้โชคดีปีใหม่
21.30 น. สวดมนต์ข้ามปี รับพรปีใหม่

01 ม.ค. 2558

07.30 น. ตักบาตรปีใหม่(ข้าวสุก) ถวายภัตตาหาร

 

You May Also Like