เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเอนกประสงค์

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเอนกประสงค์ วัดประชาสันติ

 

 

จุดประสงค์

ชั้น 1 สำหรับใช้เป็นที่เก็บของ

ชั้น 2 สำหรับใช้เป็นโรงครัวและศาลาจัดเลี้ยง

ชั้น 3 สำหรับใช้เป็นที่พักของฆราวาสผู้หญิงที่มาบวชชีพราหมณ์

งบประมาณในการสร้าง 8,300,000 บาท

ระยะเวลาในการสร้าง 10 เดือน (โดยประมาณ)

*** ข้อมูลอื่นๆ ดูได้ตามภาพประกอบ***

You May Also Like