วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

อาสาฬหบูชา-62-วัดประชาสันติ

ขอเชิญร่วม…
สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กำหนดการ
18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.30 น. ฟังธรรม – เวียนเทียน

You May Also Like