มอบอุปกรณ์มีเตียงนอน และรถเข็นนั่งให้กับผู้ป่วย 03 มีค.60

3 มีค.60
ทีมอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตัยงมูลนิธิโพธิธรรมประภาส
นำทีมโดย.พระอาจารย์เชือน ปภัสโร
พร้อมด้วย นายสุทธิโชค ทองชุมนุม ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโพธิธรรมประภาส ทีมแพทย์ พยาบาล สจ. สท. พมจ. Care giver อสม. กรรมการมูลนิธิฯ
ได้ไปมอบอุปกรณ์มีเตียงนอน และรถเข็นนั่งให้กับผู้ป่วยจำนวน 3 ราย และประเมินการใช้อุปกรณ์ผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตัดขา 1 รายพร้อมบันทึกเทปเพื่อออกอากาศรายการเรื่องจริงผ่านจอ ทางช่อง 7 สี
ทำให้ผู้ป่วยมีขวัญและกำลังใจที่จะต่อสู้กับโลกใบนี้ต่อไปกับวันเวลาที่เหลืออยู่.ด้วยพระบารมีของพระอาจารย์ทำให้ทีมงานทุกคนที่ไปร่วมได้รับความสุขความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งกับปาฏิหารย์ที่ปรากฏอย่างต่อหน้าต่อตา

You May Also Like