มอบเงินพัฒนาลานกีฬาร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน และไถ่ชีวิตโคกระบือ 31 พ.ค. 2560

 

มอบเงินพัฒนาลานกีฬาร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน

วันที่ 31 พ.ค. 2560 ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส (พระอาจารย์เชือน ปภสฺสโร) ร่วมกับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มอบเงินจำนวน 400,000 บาท ให้โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อพัฒนาลานกีฬาเพื่อสุขภาพ

และได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโคกระบือ ขอทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: facebook คุณ อิสรา ปกป้องสถาบัน

You May Also Like