ขอเชิญร่วมทำบุญวันแม่ 12 ส.ค. 2559

พระราชินี

ขอเชิญร่วม…
ทำบุญวันแม่ 12 ส.ค. 2559
ณวัดประชาสันติ อ.เมือง จ.พังงา

กำหนดการ

07.30 น. ตักบาตรข้าวสุก
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

You May Also Like