ทอดผ้าป่าสามัคคีสำนักสงฆ์บ้านในหนด

ทอดผ้าป่าสำนักสงฆ์บ้านในหนด

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงครัว และที่ล้างบาตรพระ
ณ สำนักสงฆ์บ้านในหนด
หมู่ที่ 4 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (ตรงกับแรม 8 ค่ำเดือน 11)

กำหนดการ
เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหาร
เวลา 11.00 น. ร่วมกันถวายผ้าป่าสามาคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

You May Also Like