ทอดกฐิน ณ วัดประชาสันติ ปีพ.ศ. 2559

 

ทอดกฐินวัดประชาสันติ 2559

ขอเชิญร่วม..

ทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพ

เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ)

ณ วัดประชาสันติ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 (ขึ้น 6 ค่ำเดือน 12)
เวลา 10.00 น. พุ่มกฐินมาตั้งพร้อมกันที่วัดประชาสันติ

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 (ขึ้น 7 ค่ำเดือน 12)
เวลา 08.30 น. ทำพิธีทอดกฐินสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

You May Also Like