ทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพวัดประชาสันติ

ขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญทุกท่านร่วมงานทอดกฐินวัดประชาสันติ

ในวันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นี้

 

ทอดกฐินวัดประชาสันติ

 

You May Also Like