ทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพ วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ทอดกฐิน ปี 2258 วัดประชาสันติ

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

ทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพ

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
(ขึ้น ๑๑ ค่ำเดือน ๑๒)

ณ วัดประชาสันติ อ.เมือง จ.พังงา

You May Also Like