ทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพ เพื่อพัฒนาวัดประชาสันติ ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเจ้าภาพ เพื่อพัฒนาวัดประชาสันติ
ณ วัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ทอดกฐิน 2560

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 (แรม 2 ค่ำเดือน 11)
เวลา 11.00 น. พุ่มกฐินมาตั้งพร้อมกันที่วัดประชาสันติ

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 (แรม 3 ค่ำเดือน 11)
เวลา 8.30 น. ทำพิธีทอดกฐินสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

You May Also Like