ตักบาตรเทโว (ข้าวสุก) 28 ตุลาคม 2558

ตักบาตรเทโว วัดประชาสันติ

 

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม…

ตักบาตรเทโว (ข้าวสุก)
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 07.30 น.

ณ วัดประชาสันติ อ.เมือง จ.พังงา

 

You May Also Like