งานสมโภช พระประธาน พระศรีสรรเพชรญ์พุทธเจ้า สำนักสงฆ์บ้านในหนด พ.ศ. 2558

ร่วมงานสมโภช พระประธาน "พระศรีสรรเพชรญ์พุทธเจ้า"

 

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
ร่วมงานสมโภช พระประธาน
“พระศรีสรรเพชรญ์พุทธเจ้า”
สำนักสงฆ์บ้านในหนด
ในระหว่าง วันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 12)
[table id=1 /]

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12)
[table id=2 /]

You May Also Like