ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งมูลนิธิโพธิธรรมประภาส และงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ 71 ปี ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส (เชือน ปภัสสโร)

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งมูลนิธิโพธิธรรมประภาส
และงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ 71 ปี ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส (เชือน ปภัสสโร)

ในวันที่ 24-25 มกราคม 2558
ณ วัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

 

ขอเชิญร่วมงานวัดประชาสันติ

 

 

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558

06.00น.  พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตตามปกติ
07.30น.  ทำวัตรเช้า
08.30น.  ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุเถระ-ภิกษุ-สามเณร
19.09น.  เจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
20.30น. พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิแสดงธรรม
เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม(หลังพระแสดงธรรม)

 

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
07.00น. พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตบริเวณรอบอุโบสถ
08.00น  ถวายภัตตาหารแด่พระเถรานุระ-ภิกษุ-สามเณร
09.00น. ถวายผ้าป่าสามัคคี
10.00น. ร่วมบริจาคโลหิตและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
11.59น.  พิธีสรงน้ำท่านพระครูโพธิธรรมประภาส(พร้อมแจกของที่ระลึก)
เสร็จพิธี

You May Also Like