งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลครบ ๗๕ ปี พระครูโพธิธรรมประภาส

เชิญร่วม งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลครบ ๗๕ ปี พระครูโพธิธรรมประภาส (หลวงพ่อเชือน ปภฺสโร)

งานมุทิตาสักการะพระอาจารย์เชือน 2562

ในวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดประชาสันติ พังงา

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 08.30 น. ถวายภัตราหาร
เวลา 10.45 น. พิธีบวชชีพราหมณ์
เวลา 19.09 น. เจริญพระพุทธมนต์

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 07.00 น. ตักบาตร(ข้าวสุก)
เวลา 08.00 น. ถวายภัตราหาร
เวลา 09.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี
เวลา 10.00 น. บริจาคโลหิต
เวลา 10.15 น. มอบทุนการศึกษา
เวลา 11.00 น. พิธีสรงน้ำ
เวลา 12.00 น. พิธีลาสิกขาชีพราหมณ์

You May Also Like