เชิญร่วมงานมุทิตาสักการะปี ๒๕๖๐

    
เชิญร่วมงานวันเกิดพระอาจารย์เชือน

เชิญร่วม….

  • งานมุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลครบ 73 ปี ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส (พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร)
  • งานลงเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิธรรมสถาน
  • งานเปิดศูนย์อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและศูนย์กู้ภัยมูลนิธิโพธิธรรมประภาส ณวัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วันที่ 23 – 25 มกราคม พ.ศ. 2560

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

06.00 น.        พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตตามปกติ

07.30 น.        ทำวัตรเช้า

08.30 น.        ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระ – ภิกษุ – สามเณร

13.00 น.        ทำพิธีบวชธรรมจาริณี (ชีพราหมณ์)

13.30 น.        พระเถระอบรมการปฏิบัติธรรมแด่ชีพราหมณ์

19.30 น.        ทำวัตรค่ำ อบรมปฏิบัติภาวนา

 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

06.00น.        พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตตามปกติ

07.30 น.        ทำวัตรเช้า

08.30 น.        ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระ – ภิกษุ – สามเณร

13.39 น.        ทำพิธีลงเสาเอกอาคารเอนกประสงค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิธรรมสถาน และถวายศาลาหอฉัน ณ โพธิธรรมสถาน ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา (ตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัด)

19.09 น.        พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม

20.30น.        พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิแสดงพระธรรมเทศนา เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม (หลังพระแสดงธรรม)

 

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

07.00 น.        พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตรอบอุโบสถ

08.00 น.        ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุระ – ภิกษุ – สามเณร

10.00 น.        ถวายผ้าป่าสามัคคี

10.15 น.         ร่วมบริจาคโลหิต และมอบทุนการศึกษา

10.30 น.        เปิดศูนย์อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและศูนย์กู้ภัยมูลนิธิโพธิธรรมประภาส ณ สำนักงานมูลนิธิโพธิธรรมประภาส

11.00 น.        สรงน้ำท่านพระครูโพธิธรรมประภาส (พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร)

12.09 น.        ทำพิธีลาสิกขาธรรมจาริณี (ชีพราหมณ์) เป็นเสร็จพิธี

 

 

You May Also Like