งานมุทิตาสักการะท่านพระครูโพธิธรรมประภาสอายุครบ 68 ปี (25 ม.ค. 2555)

เชิญร่วมงานมุทิตาสักการะอายุครบ 68 ปี
ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส(พระอาจารย์เชือน ปภสฺสโร)
ณ วัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ด้วยท่านพระครูโพธิธรรมประภาส เจ้าอาวาสวัดประชาสันติ ซึ่งเป็นพระครูเถระผู้ใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะของศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ซึ่งได้มีอายุ 68 ปีในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดงานมุทิตาสักการะทำบุญครบอายุ 68 ปี ถวายแด่พระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ และท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เคารพศรัทธา และนับถือพระครูโพธิธรรมประภาส ได้ไปร่วมงานฯ ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีกำหนดดังนี้

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 (ขึ้น 1 ค่ำเดือน 3)

เวลา 06.00 น.       พระภิกษุสามเณร ออกรับบิณฑบาตตามปกติ
เวลา 07.30 น.       ทำวัตรเช้า
เวลา 08.30 น.       ถวายภัตตาหารเช้าแด่ พระเถรานุเถระ – ภิกษุ – สามเณร
เวลา 10.45 น.       ทำพิธีบวชบวชธรรมจาริณี(ชีพราหมณ์)
เวลา 19.09 น.       เจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส และเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
เวลา 20.30 น.       พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิแสดงธรรม และเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม (หลังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์)

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 3)

เวลา 07.00 น.       พระภิกษุสามเณร ออกรับบิณฑบาตรอบอุโบสถ
เวลา 08.00 น.       ถวายภัตตาหารเช้า แด่ พระเถรานุเถระ – ภิกษุ – สามเณร
เวลา 09.30 น.       ถวายผ้าป่าสามัคคี
เวลา 10.00 น.       มีการบริจาคโลหิต
เวลา 10.15 น.       มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
เวลา 11.00 น.       พิธีสรงน้ำแด่ท่านพระครูโพธิธรรมประภาส (พร้อมรับของที่ระลึก)
เวลา 12.00 น.       ทำพิธีลาสิกขาธรรมจาริณี (ชีพราหมณ์) เป็นเสร็จพิธี

 

 

You May Also Like