งานประเพณีสงกรานต์ 2562

ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

ณ วัดประชาสันติ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

 

สงกรานต์-2562

 

กำหนดการ

๐๗.๓๐ น. ตักบาตรข้าวสุก

๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร

๑๐.๐๐ น. สรงน้ำพระพุทธรูป, สรงน้ำพระครูโพธิธรรมประภาส, รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

 

You May Also Like