ความคืบหน้าการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดประชาสันติ จังหวัดพังงา – ล่าสุดวันที่ 25 ก.ย. 2557

ศาลาปฏิบัติธรรมวัดประชาสันติ

 

ท่านผู้มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมได้จนถึงกลางเดือนตุลาคม 2557 นี้

 

You May Also Like