กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559

 

ร่วมงานวันสงกรานต์ 2559

ขอเรียนเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ปี 2559

ณ วัดประชาสันติ ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2559

กำหนดการ

07.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสุก
08.39 น. ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม – โพธิธรรมสถาน
09.29 น. ผู้สูงอายุรับประทานอาหารร่วมกัน
10.39 น. สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
12.00 น. เสร็จพิธี

You May Also Like